Ευρώπη

Ισπανία (62 ξενοδοχεία)

Ιταλία (5 ξενοδοχεία)

Τσεχία (5 ξενοδοχεία)

Τουρκία (2 ξενοδοχεία)

Βουλγαρία (1 ξενοδοχείο)

Γερμανία (1 ξενοδοχείο)

Ελλάδα (1 ξενοδοχείο)

Πορτογαλία (1 ξενοδοχείο)