Ευρώπη

Ισπανία (56 ξενοδοχεία)

Ιταλία (5 ξενοδοχεία)

Τσεχία (3 ξενοδοχεία)

Βουλγαρία (1 ξενοδοχείο)

Γερμανία (1 ξενοδοχείο)

Ελλάδα (1 ξενοδοχείο)

Τουρκία (1 ξενοδοχείο)